PLA CATALÀ D'ESPORT A L'ESCOLA

TROBADA DE  CI-CM DEL PCEE

 A VILA-RODONA

TROBADA DE 4t-CS DEL PCEE

AL TENNIS VALLS
TOTS ELS NENS I NENES DE CM DE 
L'ALT CAMP QUE VAN PARTICIPAR AERÒBIC PER FINALITZAR 
LA TROBADA DE CM

ELS ALUMNES DE LA ZER 
A LA TROBADA DE CM DEL PCEE 
A VALLS
Curs 2011-2012
Els alumnes de CM de la nostra ZER van anar el passat dimarts dia 29 de novembre a la trobada del Pla Català d'Esport on van fer activitats relacionades  amb l’atletisme a les instal·lacions d’atletisme del Fornàs, juntament amb altres alumnes de CM d’escoles de l’Alt Camp que també pertanyen al PCEE.
CURS 10-11
Els alumnes de de 4t i Cs de la ZER El Francolí van a la Trobada del PCEE a Valls on realitzen esports com bàsquet, badminton, ultimate, bitlles catalanes, futbol,... a les instal·lacions esportives d'El Vilar
CI-3r de tota la ZER El Francolí anem a la sortida del PCEE a Valls a fer JOCS TRADICIONALS


CURS 2010-11

Enguany, la ZER El Francolí hem entrat a formar part del Pla Català de l'Esport.

AMPOSTA


VALLS CSCM

De ED FÍSICA

CI
PLA CATALÀ D'ESPORT A L'ESCOLA (PCEE)

Els Departaments d'Educació i de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, aquest últim mitjançant la Secretaria General de l'Esport, han acordat d'impulsar el Pla Català d'Esport a l'Escola, adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables.

La necessitat del Pla
El nou Govern de la Generalitat de Catalunya ha cregut necessària la impulsió d'aquest Pla en base a l'anàlisi d'una sèrie de circumstàncies entre les quals podem destacar les següents:
• Índex molt reduït de participació de l'alumnat en l'esport escolar
• Increment dels hàbits sedentaris i de l'obesitat, amb una incidència preocupant en la població infantil i juvenil
• Demanda social creixent en matèria de salut i benestar
Els objectius del Pla
El Pla pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
Més concretament, podem destacar els objectius següents:
• Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col•lectiu de noies.
• Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
• Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
• Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres.
• Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
• Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Els agents del Pla
El desenvolupament d'aquest Pla en el territori fa que sigui necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents:
• Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d'Educació i de la Presidència (Secretaria General de l'Esport).
• Centres educatius públics i privats
• Consells Esportius
• Ajuntaments

Els Punts claus del Pla
El Pla es basa en una sèrie d'actuacions entre les quals podem destacar les següents:
• Creació de les Associacions Esportives Escolars als centres educatius, amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d'exalumnes o d'altres persones o entitats del barri.
• Professionalització de la coordinació de les activitats, per mitjà d'un professor del centre educatiu, principalment d'Educació Física 6(amb incentius com la reducció horària i un complement econòmic).
• Col•laboració entre el centre educatiu, l'ajuntament i el consell esportiu corresponent.
• Dinamització per part dels líders del centre educatiu o del barri.
• Oferta d'activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes canviants dels nois i de les noies.